ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

باج افزار Erebus

    باج افزار Erebus نام بدافزاری است که اولین بار در سپتامبر 2016 دیده شد، البته شواهد حاکی از آن است که این باج افزارنسخه جدیدتری از باج افزار cryptoviruses می باشد، البته با میزان آلوده کنندگی بیشتر. البته تفاوتهای چشمگیری ما بین این نسخه و نسخه قبلی این ویروس وجود دارد.  

باج افزار CryptoShield

    باج افزار CryptoShield، این باج افزار که قبل از آن با نام هایی همچون CryptoMix وCrypMix به دنیا معرفی شده بود این دفعه با نام جدیدتری پای به عرصه گذاشته است. این باج افزار که از سیستم پیچیده ای برای رمزنگاری و مخفی کردن خود استفاده می کند که دیگر همخوانواده خود انجام نمی دادند. اما

باج افزار UIWIX

    بدافزار برنامه‌های رایانه‌ای هستند.به علت آن‌که معمولاً کاربر را آزار می‌دهند یا خسارتی بوجود می‌آورند، به این نام مشهورند. برخی از آنان فقط کاربر را می‌آزارند ، اما برخی دیگر سیستم رایانه‌ای و داده‌های آن را هدف قرار می‌دهند که ممکن است خساراتی به بار آورند. در عین حال ممکن است

باج افزار wannacrypt

    باج افزار wannacrypt پس از اتمام فرآیند رمزنگاری، دستورالعملی برای کاربر نمایش می‌دهند که او چگونه قادر است اطلاعات خود را رمزگشایی کند. در دستورالعمل به نمایش گذاشته شده از کاربر خواسته می‌شود که در ازای بازگردانی فایل‌های خود، مبلغی مشخص را  از طریق بیت‌کوین پرداخت کند.

باج افزار RansomPlus

باج افزار RansomPlus پس از اتمام فرآیند رمزنگاری، دستورالعملی برای کاربر نمایش می‌دهند که او چگونه قادر است اطلاعات خود را رمزگشایی کند. در دستورالعمل به نمایش گذاشته شده از کاربر خواسته می‌شود که در ازای بازگردانی فایل‌های خود، مبلغی مشخص را  از طریق بیت‌کوین پرداخت کند.

باج افزار CryptoMix

باج افزار CryptoMix پس از اتمام فرآیند رمزنگاری، دستورالعملی برای کاربر نمایش می‌دهند که او چگونه قادر است اطلاعات خود را رمزگشایی کند. در دستورالعمل به نمایش گذاشته شده از کاربر خواسته می‌شود که در ازای بازگردانی فایل‌های خود، مبلغی مشخص را  از طریق بیت‌کوین پرداخت کند.

باج افزار Potato

باج افزار Potato از کاربر میخواهد که در ازای بازگردانی فایل‌های خود، مبلغی مشخص را  از طریق بیت‌کوین پرداخت کند. احتمال بازیابی اطلاعات رمزگذاری شده توسط باج افزار Potato کمتر از 20 درصد است.

باج افزار zXz

باج افزار zXz پس از اتمام فرآیند رمزنگاری، دستورالعملی برای کاربر نمایش می‌دهند که او چگونه قادر است اطلاعات خود را رمزگشایی کند. در دستورالعمل به نمایش گذاشته شده از کاربر خواسته می‌شود که در ازای بازگردانی فایل‌های خود، مبلغی مشخص را  از طریق بیت‌کوین پرداخت کند.

باج افزار CryptConsole

بدافزار برنامه‌های رایانه‌ای هستند.به علت آن‌که معمولاً کاربر را آزار می‌دهند یا خسارتی بوجود می‌آورند، به این نام مشهورند. برخی از آنان فقط کاربر را می‌آزارند ، اما برخی دیگر سیستم رایانه‌ای و داده‌های آن را هدف قرار می‌دهند که ممکن است خساراتی به بار آورند. در عین حال ممکن است هدف آن

باج افزار Merry I Love You Bruce

باج افزار Merry I Love You Bruce از کاربر میخواهد که در ازای بازگردانی فایل‌های خود، مبلغی مشخص را  از طریق بیت‌کوین پرداخت کند. احتمال بازیابی اطلاعات رمزگذاری شده توسط باج افزار Merry I Love You Bruce کمتر از 20 درصد است.