ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

باج افزار Alex-king@india.com

بدافزار برنامه‌های رایانه‌ای هستند.به علت آن‌که معمولاً کاربر را آزار می‌دهند یا خسارتی بوجود می‌آورند، به این نام مشهورند. برخی از آنان فقط کاربر را می‌آزارند ، اما برخی دیگر سیستم رایانه‌ای و داده‌های آن را هدف قرار می‌دهند که ممکن است خساراتی به بار آورند. در عین حال ممکن است هدف آن

باج افزار Cerber 4.1.3

باج افزار Cerber 4.1.3 پس از اتمام فرآیند رمزنگاری، دستورالعملی برای کاربر نمایش می‌دهند که او چگونه قادر است اطلاعات خود را رمزگشایی کند. در دستورالعمل به نمایش گذاشته شده از کاربر خواسته می‌شود که در ازای بازگردانی فایل‌های خود، مبلغی مشخص را  از طریق بیت‌کوین پرداخت کند.

باج افزار JohnyCryptor

باج افزار JohnyCryptor پس از اتمام فرآیند رمزنگاری، دستورالعملی برای کاربر نمایش می‌دهند که او چگونه قادر است اطلاعات خود را رمزگشایی کند. در دستورالعمل به نمایش گذاشته شده از کاربر خواسته می‌شود که در ازای بازگردانی فایل‌های خود، مبلغی مشخص را  از طریق بیت‌کوین پرداخت کند.

باج افزار Nomoneynohoney

باج افزار Nomoneynohoney از کاربر میخواهد که در ازای بازگردانی فایل‌های خود، مبلغی مشخص را  از طریق بیت‌کوین پرداخت کند. احتمال بازیابی اطلاعات رمزگذاری شده توسط    باج افزار Nomoneynohoney کمتر از 20 درصد است.

باج افزار Polizia Di Stato

همانطور که از نام باج افزار Polizia Di Stato مشخص می باشد که این یک باج افزار ایتالیایی می باشد که باید فقط در ایتالیا فعال باشد، اما نمونه هایی از آن در آمریکا و کانادا نیز مشاهده گردید. به مانند دیگر همکیشان خود پس از رمزنگاری فایل ها از شما درخواست باج می کند. مبلغ درخواستی این باج افزار

باج افزار Shade

  باج افزار Shade پس از اتمام فرآیند رمزنگاری، دستورالعملی برای کاربر نمایش می‌دهند که او چگونه قادر است اطلاعات خود را رمزگشایی کند. در دستورالعمل به نمایش گذاشته شده از کاربر خواسته می‌شود که در ازای بازگردانی فایل‌های خود، مبلغی مشخص را  از طریق بیت‌کوین پرداخت کند.

باج افزار Troldesh

باج افزار Troldesh پس از اتمام فرآیند رمزنگاری، دستورالعملی برای کاربر نمایش می‌دهند که او چگونه قادر است اطلاعات خود را رمزگشایی کند. در دستورالعمل به نمایش گذاشته شده از کاربر خواسته می‌شود که در ازای بازگردانی فایل‌های خود، مبلغی مشخص را  از طریق بیت‌کوین پرداخت کند.

باج افزار PERL

باج افزار PERL که طی بررسی های بدست آمده به نظر می رسد که ویرایش سوم از باج افزار bart می باشد و بسیار به این باج افزار شباهت دارد. این باج افزار می تواند بیش از 140 نوع از انواع مختلف فایل را رمزنگاری کرده و درخواست باج نماید. این باج افزار از الگوریتم رمزنگاری RSA-4096 برای رمز کردن فایل ها

باج افزار Cerber4

باج افزار Cerber4 عضو چهارم از باج افزار Cerber می باشد که از همخوانواده های قبلی خود قدرتمندتر می باشد. این باج افزار از الگوریتم AES-256 استفاده می کند. مهترین اهداف این باج افزار فایل های دیتابیس می باشد، اما فایلهای دیگری چون فیلم و آهنگ و فایلهای آفیس نیز از قربانیان این باج افزار می

باج افزار Angry Duck

باج افزار Angry Duck از الگوریتم RSA-64 و AES-512 برای رمزنگاری فایل های مختلفی چون فایلهای آفیس، صدا و تصویر و غیره استفاده می کند. این باج افزار پس از رمزنگاری پسوند .adk را به فایلها اضافه می کند. همچنین این باج افزار برای نشان دادن اینکه سیستم شما را آلوده کرده است تصویری از یک اردک سیاه را